https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_deviation_diagram_micro.svg

Wat is de t-toets? De t-toets of t-test vergelijkt gemiddeldes. Je kan de t-toets in de volgende situaties gebruiken. Independent samples test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde van twee groepen. Paired samples test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde  van één groep op twee momenten. One sample t-test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde van “één groep op één moment” met een ‘0-hypothese’ of ‘gegeven gemiddelde’.… Lees verder


Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de t-betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor het verschil tussen de gemiddelden van twee populaties met onbekende standaarddeviatie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van steekproef 1 en 2, de standaarddeviatie van steekproef 1 en 2 en de twee steekproefgemiddelden in. Als je vervolgens op bereken drukt wordt de… Lees verder


Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor het verschil tussen de gemiddelden van twee populaties met bekende standaarddeviatie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van steekproef 1 en 2, de standaarddeviatie van populatie 1 en 2 en de twee steekproefgemiddelden in. Als je vervolgens op bereken drukt wordt de… Lees verder


T-toets berekenen

De t-toets met een vaststaand getal is één van de drie toepassingsmogelijkheden van de t-toets. Weet je niet of dit de juiste toepassing is voor jouw doel, lees dan eerst onze uitleg over de t-toets. Toepassing Je wilt de gemiddelde waarde van een steekproef vergelijken met een vaststaand getal, bijvoorbeeld een landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld Een volwassene… Lees verder


Z-toets berekenen

Gebruik de rekenmachine om makkelijk de z-waarde en overschrijdingskans te berekenen. Vul het steekproefgemiddelde, de nulhypothese, de standaarddeviatie en de omvang van de steekproef in. Geef aan of je een één- of tweezijdige overschrijdingskans wilt berekenen en druk op de knop bereken. De rekenmachine geeft het gestandaardiseerde steekproefgemiddelde/de z-waarde en de overschrijdingskans. Toepassing. Gebruik de… Lees verder


Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor een populatieproportie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van de steekproef en de steekproefproportie in. Als je vervolgens op berekenen drukt wordt de betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Betrouwbaarheidsinterval De steekproefproportie zal in de praktijk nooit exact gelijk zijn aan de populatieproportie. De betrouwbaarheidsinterval bestaat… Lees verder


Steekproefomvang

Gebruik de rekenmachine om de steekproefomvang te bepalen die nodig is om een bepaald betrouwbaarheidsniveau te krijgen met een specifieke foutmarge. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de gewenst foutmarge en de grootte van de populatie in en druk op berekenen, de minimale omvang van de steekproef wordt dan weergegeven. (gebruik deze rekenmachine om te steekproefomvang te… Lees verder


Steekproefomvang

Gebruik de rekenmachine om de steekproefomvang te bepalen die nodig is om een bepaald betrouwbaarheidsniveau te krijgen met een specifieke foutmarge. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau en de gewenst foutmarge in en druk op berekenen, de minimale omvang van de steekproef wordt dan weergegeven. (Gebruik deze rekenmachine voor grote (meer dan 20.000) normaal verdeelde populaties) De… Lees verder