ABC-formule

Gebruik de rekenmachine om de ABC formule snel uit te voeren. Vul A, B en C in en druk op berekenen. De rekenmachine berekent dan de mogelijke oplossingen voor X.

De ABC formule

x=\frac{-b-\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}  of x=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

De ABC-formule gebruik je voor het oplossen van kwadratische vergelijkingen van het type ax^2 + bx +c = 0. Een kwadratische vergelijking is een vergelijking die een kwadratische term bevat (ax2). In een kwadratische vergelijking komen geen derde of hogere machten van x voor.

Om de ABC-formule te gebruiken moet je de vergelijking altijd eerst herleiden tot de vorm ax^2 + bx +c = 0, met a > 0.

X kan 0, 1 of 2 oplossingen hebben.

Voorbeeld

Je wilt de vergelijking -15x2 – 40 = 60x   oplossen.

Begin met het herleiden van de formule tot de vorm ax2 + bx +c = 0, met a > 0.

Je krijgt dan 15x2 +60x + 40=0

Dus a=15, b=60 en c= 40. Als je dit invult in de rekenmachine zie je dat er twee oplossingen voor x zijn. Namelijk x = -0,8452 en x = -3.1547