Afschrijving berekenen

Gebruik de rekenmachine om eenvoudig de jaarlijkse afschrijving te berekenen van bedrijfsmiddelen/materialen. Vul de aanschafkosten in, de vermoedelijke restwaarde en de verwachte gebruiksduur. Als je vervolgens op bereken drukt wordt de afschrijving per jaar weergegeven.

Afschrijving berekenen

Ondernemers kunnen de afschrijving gebruiken voor het bepalen van de jaarlijkse winst. De kosten van bedrijfsmiddelen kunnen worden afgetrokken van de winst. De meeste bedrijfsmiddelen worden natuurlijk meerdere jaren gebruikt. De kosten van deze middelen mogen daardoor niet allemaal in het jaar van aanschaf worden afgetrokken. Per jaar waarin het middel gebruikt wordt mag een deel van de kosten worden afgetrokken.

Voor particulieren kan het ook handig zijn de afschrijving te berekenen. Grote uitgaven zoals auto’s, wasmachines, zonnepanelen enz hebben een beperkte levensduur en zullen na een aantal jaren vervangen moeten worden. Door de afschrijving op deze producten te berekenen kun je jaarlijks voldoende geld opzij zetten zodat je op het moment van vervanging genoeg geld achter de hand hebt.

De aanschafkosten

Dit zijn alle kosten voor het in gebruik nemen van het bedrijfsmiddel. Dit is dus de aankoopprijs van het bedrijfsmiddel en de kosten voor het bedrijfsklaar maken. Eventuele subsidies en kortingen de je ontvangt moeten van de aanschafprijs worden afgetrokken.

De restwaarde

Dit is de waarde die het bedrijfsmiddel nog heeft op het moment dat het aan vervanging toe is. De leverancier kan meestal een goede inschatting maken van de waarde van bedrijfsmiddelen na een aantal jaren.

De gebruiksduur

Dit is het aantal jaren dat het bedrijfsmiddel wordt gebruikt. Dit kan de technische levensduur van een product zijn als je het product gebruikt totdat het helemaal versleten is. Je mag voor het berekenen van afschrijving echter uitgaan van de economische levensduur van een bedrijfsmiddel. Het aantal jaren tussen de aankoop en het moment waarop het bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft.