Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de t-betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor het verschil tussen de gemiddelden van twee populaties met onbekende standaarddeviatie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van steekproef 1 en 2, de standaarddeviatie van steekproef 1 en 2 en de twee steekproefgemiddelden in. Als je vervolgens op bereken drukt wordt de betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

CodeCogsEqn-1

Betrouwbaarheidsinterval

Het verschil tussen de gemiddelden van twee steekproeven zal in de praktijk nooit exact gelijk zijn aan het verschil tussen de gemiddelden van de twee populaties. De betrouwbaarheidsinterval bestaat uit het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden ± een foutmarge. Het betrouwbaarheidsinterval geeft dus een marge aan waarbinnen de het populatie verschil zit. Hoe kleiner de foutmarge hoe preciezer je resultaten.

Betrouwbaarheidsniveau

Dit is het percentage dat de betrouwbaarheid van betrouwbaarheidsinterval aangeeft. Vaak wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% gebruikt . Dit geeft aan dat de uitkomst van een steekproef in 95% (of 19 van de 20) van de gevallen binnen de betrouwbaarheidsinterval valt. Een hogere betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproefomvang of een grotere foutmarge. Vaak wordt 95% gekozen als betrouwbaarheidsniveau.

Voorbeeld

Stel dat je wilt weten wat het effect is van extra rekenlessen voor leerlingen op de toets resultaten. Je hebt twee vergelijkbare groepen leerlingen. Groep 1 krijgt extra rekenles en Groep 2 niet, na een paar weken maken beide groepen een rekentoets. Groep 1 bestaat uit 21 leerlingen en zij scoren gemiddeld 51,48 punten op de toets, de standaard deviatie is 11.01. Groep 2 bestaan uit 23 leerlingen en zij scoren gemiddeld 41,52 punten op de toets, de standaarddeviatie is 17,15. Je wilt een betrouwbaarheidsinterval berekenen voor het verschil in score tussen beide groepen op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Het invullen van deze gegevens in de tabel laat zien dat het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil in score 9,96 ± 8,99 punten is. Dit bewijst dat extra rekenlessen een positief effect heeft op de toet resultaten maar de omvang van de verwachte verbetering kan op basis van deze gegevens niet nauwkeurig worden vastgesteld.

Opmerking

Als waarde voor het aantal vrijheidsgraden wordt gebruik gemaakt van het minimum van n1-1 en n2-1.