Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor het verschil tussen de gemiddelden van twee populaties met bekende standaarddeviatie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van steekproef 1 en 2, de standaarddeviatie van populatie 1 en 2 en de twee steekproefgemiddelden in. Als je vervolgens op bereken drukt wordt de betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

CodeCogsEqn(4)

Betrouwbaarheidsinterval

Het verschil tussen de gemiddelden van twee steekproeven zal in de praktijk nooit exact gelijk zijn aan het verschil tussen de gemiddelden van de twee populaties. De betrouwbaarheidsinterval bestaat uit het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden ± een foutmarge. Het betrouwbaarheidsinterval geeft dus een marge aan waarbinnen de het populatie verschil zit. Hoe kleiner de foutmarge hoe preciezer je resultaten.

Betrouwbaarheidsniveau

Dit is het percentage dat de betrouwbaarheid van betrouwbaarheidsinterval aangeeft. Vaak wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% gebruikt . Dit geeft aan dat de uitkomst van een steekproef in 95% (of 19 van de 20) van de gevallen binnen de betrouwbaarheidsinterval valt. Een hogere betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproefomvang of een grotere foutmarge. Vaak wordt 95% gekozen als betrouwbaarheidsniveau.

Voorbeeld

Stel dat je wilt weten wat het verschil in lengte is tussen jongens en meisjes van 16 jaar. Je heb een steekproef gehouden onder 15 jongens en 15 meisjes. Steekproef 1 (jongens) heeft een gemiddelde van 173 cm met een standaarddeviatie van 4. Steekproef 2 (meisjes) heeft een gemiddelde van 162 cm met een standaarddeviatie van 3. Je wilt een betrouwbaarheidsinterval berekenen voor het verschil in lengte op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Het invullen van deze gegevens in de tabel laat zien dat het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil in lengte tussen jongens en meisjes 11 ± 2,53 cm is.