Betrouwbaarheidsinterval

Gebruik de rekenmachine om de betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor een populatieproportie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Vul het gewenste betrouwbaarheidsniveau, de omvang van de steekproef en de steekproefproportie in. Als je vervolgens op berekenen drukt wordt de betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

CodeCogsEqn(5)

Betrouwbaarheidsinterval

De steekproefproportie zal in de praktijk nooit exact gelijk zijn aan de populatieproportie. De betrouwbaarheidsinterval bestaat uit de steekproefproportie ± een foutmarge. Op basis van de steekproefproportie geeft je dus een marge aan waarbinnen de populatieproportie valt. Hoe kleiner de foutmarge hoe preciezer je resultaten.

Steekproefproportie

Dit is het deel van de steekproef dat een bepaalde eigenschap heeft en kan berekend worden door het aantal metingen met die eigenschap te delen door het totaal aantal metingen. Als je wilt weten hoeveel procent van de Nederlanders een Volvo heeft en van de 200 ondervraagden blijken er 50 een Volvo te rijden dan is de steekproefproportie 50/200=0,25

Betrouwbaarheidsniveau

Dit is het percentage dat de betrouwbaarheid van betrouwbaarheidsinterval aangeeft. Vaak wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% gebruikt . Dit geeft aan dat de uitkomst van een steekproef in 95% (of 19 van de 20) van de gevallen binnen de betrouwbaarheidsinterval valt. Een hogere betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproefomvang of een grotere foutmarge. Vaak wordt 95% gekozen als betrouwbaarheidsniveau.

Omvang steekproef

Dit is het aantal metingen dat je gedaan hebt.

Voorbeeld

Stel dat je wilt weten hoeveel procent van de studenten vrouw is. Je hebt een steekproef gedaan onder 100 willekeurig gekozen studenten, van deze 100 studenten blijken 53 vrouw te zijn. De steekproefproportie is in dit geval 53/100=0,53. Je wilt de betrouwbaarheidsinterval voor een betrouwbaarheidsniveau van 95% berekenen. Als je deze gegevens invult in de rekenmachine zie je dat de betrouwbaarheidsinterval in dit geval 53 ± 9,78 is. Je kunt dus met 95% zekerheid zeggen dat tussen de 43,22% en 62,78% van de studenten vrouw is.

Opmerking

  • De betrouwbaarheidsinterval uit het voorbeeld is erg groot. Als je de betrouwbaarheidsinterval wilt verkleinen kun je het betrouwbaarheidsniveau verlagen of de omvang van de steekproef vergroten.