Gebruik de rekenmachine om eenvoudig de dakhelling te berekenen. Om de berekening te maken meet je de lengte van je waterpas, dat is lengte 1. Vervolgens zet je de ene kant van de waterpas horizontaal tegen het dakbeschot en meet je de verticale afstand tussen de bovenkant van de andere kant van waterpas en het dakbeschot, dat is lengte 2. Vul de 2 gemeten lengtes in en druk op bereken. De helling van het dak wordt dan weergegeven.

Dakhelling berekenen

Het bepalen van de dakhelling is bijvoorbeeld van belang wanneer je een dakkapel wilt plaatsen of nieuwe dakpannen uitzoekt. Hoe groter de dakhelling hoe steiler het dak.

Opmerking

Het is niet noodzakelijk om de lengte van een waterpas te gebruiken als lengte 1. Belangrijk is dat lengte 1 exact horizontaal wordt gemeten en lengte 2 exact verticaal. In de praktijk zal je dus meestal een waterpas gebruiken maar als je bijvoorbeeld op basis van een bouwtekening de horizontale en verticale afstand tussen een bepaald punt en het dakbeschot achterhaald is dat ook prima.