Druk en diepte berekenen

Op zeeniveau is de druk ongeveer 1 bar. Als je gaat duiken wordt de druk echter snel hoger. Als je de diepte invult en op bereken drukt wordt de druk op die diepte weergegeven. De hoeveelheid druk is belangrijk, je waterdichte horloge maar vooral ook je lichaam kunnen maar een bepaalde druk en dus diepte aan.

Druk

Op zeeniveau heb je 1 bar druk. Voor elke 10 meter die je duikt komt daar 1 bar bij. Op een diepte van 20 meter is de druk dus 3 bar. De druk is dus drie keer zo groot waardoor het volume van zuurstof in je fles en belangrijker je lichaam drie keer zo klein wordt. Als de diepte groot genoeg is kan de druk van het water hele duikboten platdrukken.

Bedenk dat duiken in diep water levensgevaarlijk is als je niet precies weet waar je mee bezig bent! Duiken in ondiep water is natuurlijk ook zeer gevaarlijk maar dat staat los van druk.