Geluidssnelheid berekenen

Tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de donder zitten vaak een aantal seconden. Hoe meer tijd tussen de flits en de donder hoe groter de afstand tussen jou en het onweer. Gebruik de rekenmachine om aan de hand van de tijd tussen flits en donderslag de afstand tot de bron te bepalen. Vul het aantal seconden is en druk op bereken.

Toelichting.

Als het onweer recht boven je is, zit er geen tijd tussen de flits en de donder. Als je ver van het onweer verwijderd bent zitten er een aantal seconden tussen. Dit komt doordat de snelheid van het licht heel veel hoger is dan de snelheid van het geluid. De snelheid van geluid door lucht op kamertemperatuur is 1234,8 km/u of 343 m/s. De snelheid van licht is 299.792.458 m/s. Als je je op 3 kilometer van het onweer bevindt heeft het licht dus praktisch geen tijd nodig om je oog te bereiken. Het duurt echter bijna drie seconden voordat het geluid van de donder je oor heeft bereikt.

Als je toevallig geen internet bij de hand hebt kun je de afstand in kilometers bij benadering bepalen door het aantal seconden tussen het zien en horen van iets te delen door drie. Dat is natuurlijk niet helemaal exact maar het tellen van seconden maakt toch al dat de afstand tot de bron een benadering is.