Oppervlakte cirkel berekenen

Oppervlakte cirkel berekenen? Gebruik dan de eenvoudige rekenmachine om de oppervlakte van een cirkel te berekenen. Om de berekening uit te voeren vul je de straal van de cirkel in en druk je op berekenen. Je krijgt dan de oppervlakte van de cirkel in cm2. Deze eenheid is slechts een voorbeeld, dit veld kan elke eenheid zijn (bijv. mm, cm, dm, m, km etc.). Het is wel belangrijk dat elk veld wel dezelfde eenheid heeft.

Oppervlakte cirkel

De oppervlakte is de binnenkant van de cirkel. De oppervlakte van een cirkel hangt af van de straal van de cirkel. De straal is de afstand van het middelpunt van de cirkel tot een punt op de rand van de cirkel. De straal is dus de helft van de diameter. Verder speelt ‘pi’ (∏) een belangrijke rol in de berekening, maar als je de rekentool gebruikt wordt dit automatisch ingevuld. Pi is een getal met oneindig veel cijfers achter de komma. Een grove afronding van pi is 3,14.

De berekening voor de oppervlakte van de cirkel is als volgt:
∏ x (straal) 2

 

Oppervlakte cirkel berekenen

Oppervlakte cirkel berekenen

Wanneer komt het voor dat je de oppervlakte van een cirkel moet berekenen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een ronde grasmat wilt aanleggen. Dan moet je weten wat de oppervlakte is, om vervolgens graszoden erin te kunnen leggen. Ook voor graszaad heb je de oppervlakte nodig. Of wil je een ronde kamer voorzien van tapijt? Dan heb je ook de oppervlakte nodig om het aantal meters tapijt te berekenen. Wellicht moet je gewoon voor een schoolopdracht de oppervlakte van een cirkel berekenen. Ook dan is de rekentool een ideale uitkomst.

Omtrek cirkel

Wil je de omtrek van een cirkel berekenen? Voor bijvoorbeeld de omheining van je ronde grasmat… Dat kan ook! Kijk dan op de pagina omtrek cirkel berekenen.