Ellips oppervlakte berekenen

Gebruik de rekenmachine om de oppervlakte van een ellips te berekenen. Vul de lengte van de korte as en de lengte van de lange as in en druk op bereken. De oppervlakte van de ellips wordt dan weergegeven.

Opmerking

Een ellips is een cirkel die langs een as is uitgerekt. De korte as van een ellips is de kleinste afstand tussen het middelpunt van de ellips en de buitenrand. De lange as is de langste afstand tussen het middelpunt van de ellips en de buitenrand.