Priemgetallen

Een priemgetal is een term die je vast wel eens hebt gehoord bij wiskunde of rekenen. Maar wat is een priemgetal precies, welke priemgetallen zijn er en waar worden ze voor gebruikt? Het antwoord op deze vragen vind je hieronder.

Wat is een priemgetal?

Een priemgetal is een ‘natuurlijk’ getal dat groter dan 1 is en alleen deelbaar is door zichzelf en 1. De getallen 2 en 3 zijn bijvoorbeeld priemgetallen. Dat komt doordat beide cijfers alleen zichzelf en 1 als deler hebben. Het getal 4 is geen priemgetal, want 4 kan gedeeld worden door 2. Een overzicht van de eerste honderd priemgetallen kun je hieronder vinden.

De eerste 100 priemgetallen

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

Priemgetallen zijn oneindig. Dit is in 300 v. Chr. bewezen met de stelling van Euclides, dit was een Griekse wiskundige. Van alle natuurlijke getallen zijn er ongeveer 18 procent priem. In januari 2016 werd een priemgetal ontdekt, dat bestaat uit 22 miljoen cijfers.

De toepassing

Naast dat je priemgetallen tegenkomt tijdens je wiskundeles, worden ze natuurlijk ook in de praktijk gebruikt. Het wordt bijvoorbeeld toegepast in de informatietechnologie. Bij het beveiligen van digitale informatie wordt het gebruikt in cryptografie. In 1977 ontwierpen Ron Rivest, Adi Shamir en Leonard Adleman de RSA-codering. Hierin werden priemgetallen gebruikt voor het versleutelen van geheime berichten. Het vermenigvuldigen van twee priemgetallen is namelijk vrij eenvoudig, maar het terugredeneren is dermate moeilijk dat het een goede methode is voor beveiligde boodschappen.