Rente op rente berekenen

Als een bepaalde waarde periodiek toe of afneemt met een bepaald percentage is er sprake van exponentiële groei. Het bekendste voorbeeld hiervan is de spaarrekening waarbij je elk jaar een bepaald percentage rente ontvangt over je inleg en je wilt berekenen hoeveel je spaarrekening waard is na een aantal jaar. Als je de startwaarde, de groeifactor en het aantal termijnen invult geeft de rekenmachine het resultaat na het gekozen aantal termijnen.

Startwaarde

Dit is het getal waarmee je begonnen bent. In het voorbeeld van de spaarrekening is het je oorspronkelijke inleg.

Groeifactor

Dit is de groei in procenten per periode. In het voorbeeld van de spaarrekening vul je hier de rente in. Als je bijvoorbeeld 3 % rente per jaar krijgt vul je hier 3 in. In het geval van de spaarrekening wordt het bedrag elk jaar groter maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van getallen die elke periode met een bepaald percentage afnemen. In dat geval is de groei negatief maar kun je de rekenmachine nog steeds gebruiken. Als er sprake is van een afname met een bepaald percentage per jaar moet je dat wel aangeven in de rekenmachine.

Het aantal termijnen

Dit is het aantal termijnen waarin de startwaarde groeit. Als je een bedrag 20 jaar vastzet op je spaarrekening ontvang je 20 keer rente en vul je hier 20 in.