Stelling van Pythagoras

Stelling van Pythagoras berekenen? Gebruik de rekenmachine om de lengte van de schuine zijde van een rechthoekige driehoek te berekenen. Als de lengte van de korte zijde en de lange zijde invult, berekent de rekenmachine de lengte van de schuine zijde.

Je kunt de rekenmachine ook gebruiken als je de lengte van de schuine zijde weet en de lengte van de korte of lange zijde wilt berekenen. Als je twee van de drie zijden invult in het juiste veld berekent de rekenmachine de lengte van de derde zijde.

Stelling van Pythagoras

Pythagoras was een Griekse wiskundige die leefde in de 6de eeuw voor Christus. De stelling van Pythagoras is een van de bekendste wiskunde formules. De stelling luidt: de som van het kwadraat van de lengtes van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de lengte van de schuine zijde.

Kortom: A2 + B2 = C2 Hierbij is A de lengte van de korte zijde, B de lengte van de lange zijde en C de lengte van de schuine zijde.

Pythagoras was niet de eerste die het verband tussen de lengte van de zijden van een rechthoekige driehoek kende. De oude Egyptenaren waren bijvoorbeeld ook al in staat deze berekening te maken. Pythagoras was wel degene die de stelling bewezen heeft wat de reden voor zijn bekendheid is. Vandaag de dag kennen alle kinderen die een klein beetje hebben opgelet tijdens wiskunde de bekende stelling.

Stelling van Pythagoras

Opmerking

De stelling werkt alleen bij rechthoekige driehoeken. Dat wil zeggen dat de driehoek 1 rechte hoek heeft, een rechte hoek is 90 graden. Een goed voorbeeld is te zien in de afbeelding hierboven.