https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_deviation_diagram_micro.svg

Wat is de t-toets?

De t-toets of t-test vergelijkt gemiddeldes. Je kan de t-toets in de volgende situaties gebruiken.

  1. Independent samples test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde van twee groepen.
  2. Paired samples test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde  van één groep op twee momenten.
  3. One sample t-test: Vergelijkt het steekproefgemiddelde van “één groep op één moment” met een ‘0-hypothese’ of ‘gegeven gemiddelde’.

Voorbeelden t-toets

Independent samples test (Onafhankelijke steekproef)

Hiermee kan je bijvoorbeeld het aantal uren slaap van mannen en vrouwen vergelijken. Je toetst dan bijvoorbeeld de 0-hypothese : “Mannen en vrouwen slapen hetzelfde aantal uren”

Paired samples test (Afhankelijke steekproef)

Hiermee kan je bijvoorbeeld de effectiviteit van een slaapmiddel controleren. Je doet twee keer een meting op één testgroep. De eerste keer gebruikt de groep geen slaapmiddel (moment 1), de tweede keer wel (moment 2). Je toetst dan de hypothese: De testgroep slaap meer uren met slaapmiddel dan zonder.

One sample t-test (T-toets met een standaardwaarde)

Volgens betrouwbare bronnen heb je gemiddeld 7,5 uur slaap nodig. Jij wilt weten of jouw testgroep voldoet aan deze norm. Je toetst dan de 0-hypothese: De testgroep slaapt gemiddeld 7,5 uur per nacht. Zie: Rekenhulp en voorbeelden voor “t-toets met een standaardwaarde”